Biserica Sfantul Dumitru Toronto, Canada
Romana

English

Conditii de Membru

Orice persoană care a fost botezată și/sau miruită potrivit rinduielilor Bisericii Ortodoxe este membru al Parohiei.

Indatoririle membrului

Îndatoririle religioase, morale și sociale ale membrului parohiei sunt:
1. acceptarea și vieţuirea conform principiilor credinţei ortodoxe
2. participarea frecventă la Sfânta Liturghie și la celelalte slujbe religioase
3. impărtășirea cu regularitate cu Sfintele Taine
4. respectarea tuturor autorităţilor bisericești și a tuturor organelor de conducere ale bisericii
5. supunerea în probleme de credinţă, practică și rânduială bisericească
6. contribuirea la progresul misiunii sfinte a Bisericii, devenind mărturie și pildă eficientă de credinţă ortodoxă pentru toţi oamenii

Drept condiţii minime, un membru în bună rânduială al parohiei trebuie să :
1. fie în vârstă de cel puţin 18 ani
2. îndeplinească obligaţiile financiare faţă de parohie
3. se supună tuturor regulilor menţionate în Statut
4. participe în orice fel posibil la bunăstarea parohiei

Orice persoană care doreștesă fie membru în bună rânduială al mai multor parohii, trebuie să-și plătească membria și celelalte obligaţii financiare faţă de fiecare parohie.

Drepturile Membrului

Un membru în bună rânduială al parohiei are dreptul :
1. să asiste, să participe și să voteze la Adunările Generale ale parohiei
2. să voteze la alegerea Consiliului Parohial
3. să fie numit pentru alegerea în Consiliul Parohial
4. să reprezinte parohia la nivel Protopopesc sau Eparhial

Conditiile Dreptului de Vot la Adunarea Generala

Adunarea Parohială/Adunarea Generala este compusă din enoriașii în bună rânduială ai Parohiei care și-au achitat obligaţiile de membru faţă de Parohie.
1. O persoană al cărei nume apare pe lista oficială a membrilor parohiei dar este în restanţă cu plata membriei poate lua parte la Adunarea Generală cu condiţia să-și achite obligaţiile înainte de data sau la data adunării.
2. Enoriașul care este restant pe un termen mai îndelungat decât anul în curs poate vota la Adunarea Generală numai dacă și-a achitat obligaţiile financiare restante cu cel puţin treizeci (30) de zile înainte de Adunarea Parohială.
3. Enoriașii noi au drept de vot la Adunarea Generala numai după șase (6) luni de vechime ca membru.

Pierderea Statutului de Membru

O persoană nu poate fi considerata membru în bună rânduială dacă
1. Incalcă cele mentionate mai sus
2. Continuă să fie afiliat cu o parohie care nesocotește jurisdicţia sau autoritatea bisericească a Arhiepiscopiei
3. Este membru al vreunui grup sau religii care nu practică credinţa ortodoxă
4. Desconsideră în mod voit și încalcă legea morală a Bisericii
[ inapoi ]

Biserica Sfintii Dumitru si Trei Ierarhi Toronto, Canada


© Biserica Sf.Dumitru Canada
Web Design for Business® by Logic Industry