Biserica Sfantul Dumitru Toronto, Canada
Romana

English

Sfânta Taina a Spovedaniei

Sfânta Taină a Spovedaniei, numita si Taina Pocaintei sau a Marturisiri este taina pin care Dumnezeu iartă păcatele mărturisite preotului duhovnic.

Sfânta Taină a Spovedaniei a fost întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos după Învierea Sa din morţi când S-a arătat Apostolilor Săi a suflat asupra lor şi le-a spus: “Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.” (Ioan, 20, 22-23).

Cuprins:
• Ce este Spovedania?
• De ce trebuie sa ne spovedim – ce urmari au pacatele ?
• Câteva sfaturi referitoare la spovedanie
• Trebuie să ne rugăm si pentru parintele duhovnic înainte de Spovedanie?
• Rugaciune pentru parintele duhovnic
• Rugăciune pentru recunoaşterea ticăloşiilor noastre
• Rugăciune umilită pentru recunoaşterea păcatelor
• Rugaciuni dupa spovedanie
• Indreptar de spovedanie

Ce este Spovedania?

Sfânta Taină a Spovedaniei, numita si Taina Pocaintei sau a Marturisiri este taina pin care Dumnezeu iartă păcatele mărturisite preotului duhovnic.

Sfânta Taină a Spovedaniei a fost întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos după Învierea Sa din morţi când S-a arătat Apostolilor Săi a suflat asupra lor şi le-a spus: “Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.” (Ioan, 20, 22-23).

Dumnezeu a ştiut dintru început neputinţa noastră şi ne-a dat posibilitatea curăţirii de păcate. El a ştiut că omul cât va trăi va păcătui şi că fără de greşeală nimeni nu este. Spovedania este o baie din care sufletul scăldat iese uşurat de greutate şi curat de murdăria păcatelor, o baie în care se spală şi se pierd toate întinăciunile şi greşelile noastre. Spovedania este o doctorie ce vindecă sufletul rănit de draci, o doctorie ce strică otrava păcatului. Spovedania întoarce pe păcătos de la Diavol la Dumnezeu şi-l pune din nou în legătură cu Făcătorul său. Spovedania însemnează aducerea sufletului la faptele şi lucrurile care sunt pentru şi după firea lui. Spovedania redă pe om curat lui Dumnezeu pregatindu-i sufletul şi trupul pentru primirea Trupului şi Sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

De ce trebuie sa ne spovedim – ce urmari au pacatele?

Prin păcat pierdem darul cel mai presus de fire ce-l avem de la Dumnezeu, fără acest dar sufletul rămâne slut. Prin păcat Duhul Sfânt este luat de la noi şi nu mai suntem recunoscuţi fii lui Dumnezeu. Prin păcat pierdem fericirea veşnică a Raiului; pierdem posibilităţile unirii cu Dumnezeu şi petrecerea împreună cu sfinţii; pierdem lumina veşnică şi odihna. Prin păcat câştigăm Iadul cu focul cel nestins şi cu întunericul cel ce este totdeauna.

Câteva sfaturi referitoare la spovedanie:

1. Spovedeşte-te de cel puţin patru ori pe an în posturi.
2. Posteşte înainte de spovedanie.
3. Păstrează acelaşi duhovnic.
4. Fă-ţi un serios examen de conştiinţă înainte de a merge la spovedanie.
5. Scrie pe hârtie păcatele, altfel le poţi uita. Apoi arde hârtia imediat.
6. Se scriu numai păcatele săvârşite de la ultima spovedanie şi cele uitate la spovedania anterioară. Nu se mai mărturisesc păcatele spovedite, afară de cazul când au fost repetate.
7. Mărturiseşte singur nu numai păcatele făcute, ci şi (pe) cele din
inimă.
8. Nu ascunde nici un păcat.
9. Împacă-te cu cel ce ţi-a greşit.
10. Ocoleşte prilejul de păcătuire.
11. Părăseşte păcatul – angajează-te că nu vei mai păcătui.
12. Regretă păcatele făcute.
13. Fereşte-te pe cât poţi de ele.
14. Cuminecă-te numai dacă te simţi curat. Altfel vei fi osândit.
15. Îndeplineşte cu sfinţenie canonul dat de duhovnic.
16. Judecă-te singur pentru fiecare păcat făcut.

Trebuie să ne rugăm si pentru parintele duhovnic înainte de Spovedanie?

Rugăciunea pentru duhovnic, înainte de Spovedanie, este foarte importantă. Nu trebuie să așteptam un răspuns sau un sfat de la duhovnic fara a ne ruga si noi pentru el pentru ca sa il lumineze Dumnezeu sa ne dea sfatul cel de folos pentru mantuirea sufletelor noastre.

Rugaciune pentru parintele duhovnic

“Doamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu, care pe desfranata si pe talharul i-ai primit, primeste si rugaciunea mea pentru robul tau, duhovnicul meu (numele) ales de Tine sa poarte povara pacatelor mele in fata Ta, asa cum Tu porti povara lumii intregi in fata Tatalui Ceresc. Iarta-i toate greselile lui pentru dragostea si jertfa staruitoare, ca sa pun inceput bun de pocainta eu, oaia ratacita. Cerceteaza-l degraba si vezi nevoile lui. Vindeca-l de toata boala si intinaciunea trupeasca si sufleteasca si de slabiciunea firii celei cazute. Izbaveste-l de toti vrajmasii vazuti si nevazuti, de tot raul si ispitele ce i-au venit pentru pacatele mele. Sporeste-i intelepciunea, indelunga rabdare, linistea, pacea si multumirea sufleteasca. Inmulteste-i puterea, sporeste-i blandetea si purtarea de grija si implineste toate cele de folos lui. Da-i minte luminata si pricepere sfanta care se pogoara de la Tine, Imparatul Luminii.

Bine sporeste in el Doamne si daruieste-l sanatos, indelungat in zile, drept invatand cuvantul adevarului Tau. Amin. (Metanie)

Imparate Ceresc Mangaietorule, deschide stavila cerului si ploua peste duhovnicul meu (numele) belsug de har si bogata mila.

Pogoara-Te asupra lui, odihneste in el pururea si revarsa peste el multimea indurarilor Tale. Amin. (Metanie)

Maica Domnului, acopera cu Atotputernicul tau Acoperamant pe robul tau, duhovnicul meu (numele) si roaga-te Bunului Dumnezeu sa-l miluiasca pentru rugaciunile tale. Izbaveste-l de toata ispita trupeasca si sufleteasca, curata-l, tamaduieste-l, intareste-l si sanatate deplina daruieste-i. Amin. (Metanie)

Cuvioase Parinte Siluane, roaga-te Domnului sa miluiasca si sa mantuiasca pe duhovnicul meu (numele), pentru rugaciunile tale.

Cuvioase Arsenie cel Mare, roaga-te Bunului Dumnezeu sa miluiasca si sa mantuiasca pe duhovnicul meu (numele), pentru rugaciunile tale.

Cele noua Puteri Ceresti, Sfintilor Romani – mucenici si mucenite, cuviosi si cuvioase – Preacuviosilor Parinti ai nostri si sfintii a caror pomenire se face astazi, impreuna cu toti sfintii, rugati-va lui Dumnezeu sa miluiasca si mantuiasca pe duhovnicul meu (numele) pentru rugaciunile voastre.
Amin. Amin. Amin.

Rugaciuni inainte de spovedanie

Rugăciune pentru recunoaşterea ticăloşiilor noastre

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel bogat în milă şi necuprins în îndurări, Care Singur din fire eşti fără de păcat şi pentru noi Te-ai făcut om fără de păcat, ascultă în ceasul acesta, această rugăciune dureroasă a mea, că sărac şi lipsit sunt eu de fapte bune şi inima mea s-a tulburat în mine! Tu, Doamne preaînalte, Împărate al cerului şi al pământului, ştii că toată tinereţea mea am cheltuit-o în păcate şi umblând după poftele trupului meu, m-am făcut cu totul bucurie dracilor, cu totul am urmat diavolului, tăvălindu-mă totdeauna în noroiul poftelor. Întunecându-mi-se gândul din copilărie şi până acum, niciodată nu am voit să fac voia Ta cea Sfântă; ci cu totul robindu-mă de poftele care mă înconjoară, m-am făcut de râs şi de batjocură dracilor, nicidecum în minte venindu-mi că nesuferită este urgia îngrozirii Tale asupra păcătoşilor şi gătită fiind gheena focului? Din această pricină căzând în deznădăjduire, nicidecum venind în simţire de întoarcere, m-am făcut pustiu şi gol de dragostea cea de la Tine. Că ce fel de păcate n-am făcut? Ce lucru drăcesc n-am lucrat? Ce faptă grozavă şi înverşunată n-am săvârşit, cu covârşire şi cu sârguinţă. Mintea cu totul mi-am întinat prin cugete trupeşti; trupul mi-am spurcat prin amestecări; duhul cu totul mi l-am pângărit cu învoirea spre păcate. Toate mădularele ticălosului meu trup le-am pornit a lucra şi a sluji la păcate. Cine dar, nu mă va plânge pe mine ticălosul? Cine nu mă va tângui pe mine osânditul? Pentru că eu singur, Stăpâne, am întărâtat mânia Ta, eu singur am aţâţat urgia Ta asupra mea, eu singur am făcut răutate înaintea Ta, întrecând şi covârşind pe toţi păcătoşii cei din veac, păcătuind fără de asemănare şi fără de iertare. Însă de vreme ce eşti multmilostiv, Iubitorule de oameni, şi aştepţi întoarcerea oamenilor, iată şi eu mă arunc pe mine, şi cad la înfricoşatul Tău Divan şi, ca şi cum m-aş atinge de preacuratele Tale picioare, din adâncul Sufletului strig Ţie: Milostiveşte-te, Doamne, iartă-mă, Îndurate, ajută neputinţei mele, pleacă-Te nedumeririi mele, ia aminte la rugăciunea mea şi lacrimile mele să nu le treci cu vederea. Primeşte-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc şi rătăcit fiind, întoarce-mă şi întorcându-mă îmbrăţişează-mă şi mă iartă, căci mă rog. Pentru că n–ai pus pocăinţă drepţilor şi n-ai pus iertare celor ce nu greşesc; ci ai pus pocăinţă asupra mea, a păcătosului, în acelea cu care spre întărâtarea Ta am lucrat. Gol şi descoperit stau înaintea Ta, cunoscătorule de inimi, Doamne, mărturisindu-mi păcatele mele, pentru că nu pot să caut şi să văd înălţimea cerului, fiind împilat de greutatea păcatelor mele. Deci, luminează-mi ochii inimii mele şi dă-mi umilinţă spre pocăinţă şi zdrobire de inimă spre îndreptare, ca să merg cu bună nădejde şi cu adevărată şi deplină adeverire la lumea cea de dincolo, lăudând şi binecuvântând totdeauna preasfânt Numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin.

Rugăciune umilită pentru recunoaşterea păcatelor

Doamne mult milostive, Dumnezeule preabune, Sfinte, Care iubeşti numai binele şi urăşti tot răul, rogu-Te, nu te uita la mulţimea păcatelor mele, ci priveşte la mine, fiul cel risipitor, la oaia cea rătăcită care îmi recunosc vina mea şi vin la Tine, mâhnit cu inima, zdrobit şi ruşinat cerşind iertare. Doamne, fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu este pururea înaintea mea. Sunt greu tulburat, zdruncinat şi nemângâiat. N-am linişte, nu am odihnă în Sufletul meu, văzând că m-am pus cu trup şi Suflet în slujba diavolului. Cunosc că prin multele şi feluritele păcate, pe Tine, Părintele şi Dumnezeul meu cel preabun Te-am jignit, mâhnit, amărât şi Te-am mâniat foarte mult. Păcatele mele apasă cumplit asupra mea, întocmai ca o piatră foarte grea şi rău mă mai chinuiesc. Ce voi face? Scula-mă-voi şi mă voi duce la Tatăl meu şi din adâncul inimii păcătoşite, voi zice, ca şi fiul cel rătăcit: „Tată! Am greşit la cer şi înaintea Ta…” Aceasta voiesc să o fac chiar acum. Pentru aceasta cu căinţă mă rog Ţie, iartă-mă pe mine păcătosul. Doamne, eu nu mai cutez să mai vin la Tine în starea aceasta păcătoasă în care mă aflu, dacă nu m-aş fi întărit de cuvintele milostivirii Tale: „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi… Eu nu voiesc moartea păcătosului, ci doresc să se întoarcă de la calea lui cea rea şi să fie viu!” Cuvintele acestea mă încurajează foarte mult a veni înaintea Preotului Duhovnic şi a-mi mărturisi păcatele, acestui minunat împuternicit al Tău, care stă văzut în Scaunul Sfintei Spovedanii, în locul Tău, Dumnezeul meu, Care stai nevăzut acolo de faţă şi primeşti mărturisirea cea adevărată, pe care o facem noi păcătoşii. Rogu-Te Doamne, luminează-mi mintea, deschide-mi inima şi buzele mele, să spun numai adevărul şi să-mi mărturisesc toate păcatele mele. Nu mă lăsa, Doamne, ca din vreo frică sau ruşine, să ascund vreun păcat şi să-l las nemărturisit, ci luminează-mă, Doamne, ajută-mă să-mi reamintesc şi să-mi mărturisesc toate păcatele mele, mari şi mici, cu toată umilinţa, zdrobirea inimii şi căinţa, înaintea Preotului Duhovnic şi a Ta, cu hotărârea de a le părăsi desăvârşit şi a face roade vrednice de pocăinţă ca astfel să fiu iertat ca şi mulţimea Magdalenelor, Samarinencelor, Zaheilor, tâlharilor şi a altor păcătoşi, pocăiţi după dreptarul dreptei-credinţe creştineşti, care acum se veselesc în Raiul desfătărilor, îndulcindu-se pururea de nemărginita frumuseţe a Feţei Dumnezeirii Tale. Astăzi vreau a face o mărturisire cât mai amănunţită, şi mai bună, mai desăvârşită, aşa ca şi când ar fi cea din ceasul despărţirii Sufletului meu de trup. Ajută-mi, Doamne, ca să fac această adevărată mărturisire, pentru că eu nu cunosc, ci numai Tu singur, dacă voi mai avea vreme şi prilej să mă mai mărturisesc vreodată, ori cu această mărturisire voi merge înaintea Ta, Preadrepte Judecătorule. Doamne Dumnezeule, astăzi doresc din toată inima a mă întoarce la Tine, a mă curăţi de toate păcatele, Părintele meu Cel preabun, pe Care Te-am jignit şi mâhnit şi a mă mântui de tot păcatul. Puterile mele cele slabe încă nu sunt în stare a mă ajuta pentru a face aceasta. Deci, rogu-mă Ţie, Dumnezeule, Părintele milostivirilor, ajută-mă a face şi a desăvârşi această curăţire de păcate. Rogu-Te, Doamne, fie-Ţi milă de mine şi iartă-mă. Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul şi Dumnezeul meu, Tu ai venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Ajută-mi, Doamne, Care ai venit să chemi, nu pe cei drepţi ci, pe cei păcătoşi, la pocăinţă, cheamă-mă şi pe mine păcătosul. Ajută-mă a alerga la Tine, Izvorul vieţii şi Lumina lumii, Care luminezi tuturor. Primeşte-mă pe mine, păcătosul. Ajută-mă a alerga la Tine, la milostivul Scaun al judecăţii Tale de aici de pe pământ, la Sfânta Spovedanie. Pentru minunata Ta întrupare, activitate Mesianică, Patimă, Crucificare şi moarte pe Cruce, pentru mântuirea noastră şi pentru preamărita Ta Înviere, rogu-Te pe Tine, Care ai iertat pe vrăjmaşii Tăi răstignitori, iartă-mi şi mie toate păcatele mele! Dumnezeule, Duhule Sfinte, mângâietorul, Vistierul bunătăţilor, înzestrătorule al nostru, cu toate bogatele Tale Daruri şi Dătătorule de viaţă, vino şi la mine păcătosul, curăţeşte-mă cu Darurile Tale cele bogate, întăreşte-mă în tot binele şi ajută-mă să mă mântuiesc şi să redobândesc fericirea, în Împărăţia Ta cea Cerească, începând de aici de pe pământ. Dumnezeule cel Preamărit în Sfânta Treime, cea de o Fiinţă şi nedespărţită, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, ajută-mă să mă curăţesc de toate păcatele la Scaunul Judecătoresc şi milostivnic al Sfintei Spovedanii, de aici de pe pământ şi să-ţi slujesc Ţie totdeauna cu trup şi Suflet, că Ţie se cuvine, Doamne, toată Slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugaciuni dupa spovedanie

Psalmul 102

Binecuvintează suflete al meu pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce vindecă toate bolile tale. Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, Pe cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări. Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce face milostenie Domnul şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult milostiv. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia. Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă, nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă. Că după înălţimea cerului de la pământ, a întărit Domnul mila Sa, spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-şi-a aminte că ţărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, aşa va înflori. Că duh a trecut într-însul şi nu va fi şi nu-şi va mai cunoaşte încă locul său; iar mila Domnului din veac şi până în veac spre cei ce se tem de Dânsul. Şi dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc aşezământul de lege al Lui, şi-şi aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul din cer a gătit Scaunul Său, şi Împărăţia Lui pe toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceţi cuvântul Lui, a auzi glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceţi voia Lui, binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul.

Psalmul 31

Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici este în gura lui vicleşug. Când am tăcut, topitu-s-au oasele mele în strigătul meu toată ziua. Că ziua şi noaptea s-a îngreuiat peste mine mâna Ta, prefăcutu-m-am în uscăciunea verii. Fărădelegea mea am cunoscut şi păcatul meu n-am acoperit. Zis-am: „Mărturisi-voi fărădelegea mea Domnului şi Tu ai iertat păgânătatea inimii mele. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul în vreme bine cuvenită, însă un potop de ape multe, către dânsul nu se vor apropia. Tu eşti scăparea mea de necazul ce mă cuprinde, bucuria mea. Izbăveşte-mă de cei ce m-au înconjurat. Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul meu, mult milostive, îţi mulţumesc Ţie, că prin mărturisirea cea către duhovnicescul meu Părinte, m-ai învrednicit pe mine păcătosul să iau de la Tine iertarea păcatelor mele. Ca David cel ce a zis: „Juratu-m-am şi am pus ca să păzesc judecăţile dreptăţii Tale”, făgăduiesc şi eu înaintea Ta, cu voinţă hotărâtoare a sufletului meu, că aleg mai bine a muri, decât a face de acum înainte vreun păcat de moarte şi a amărî cu el bunătatea Ta cea nemăsurată. Dar de vreme ce voinţa mea este neputincioasă, singură de sine fără ajutorul Tău, mă rog Ţie fierbinte, să mă întăreşti cu Darul şi ajutorul Tău, ca să rămân până la sfârşit neschimbat în această hotărâre. Dă-mi, Doamne, ca cealaltă vreme a vieţii mele să o petrec în pace şi în pocăinţă, şi să dobândesc în această viaţă Darul Tău, iar în cealaltă fericirea de veci, pentru rugăciunile prea binecuvântatei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor Tăi. Amin.


Indreptar de spovedanie

"Binecuvinteaza-ma parinte ca sa-mi marturisesc pacatele mele!"

Marturisesc pacatele mele din copilarie si de la ultima spovedanie pana acum: ca am pacatuit cu mintea, cu gandul, cu vorba, cu fapta, cu lucrul, cu ochii, cu gura, cu mirosul, cu gustul, cu mainile si cu picioarele, cu pipaitul trupului, cu voie si fara de voie, pe fata sau pe ascuns, in toata vremea si locul si cu toate madularele mele sufletesti si trupesti.

• Poruncile dumnezeiesti si ale duhovnicului nu le-am pazit in totalitate.
• Nu am iubit pe Dumnezeu si pe aproapele din tot sufletul si poruncile Lui nu le-am pazit.
• Nu am ascultat de parinti cand m-au sfatuit de bine si am cazut sub blestemul lor.
• Am avut indoiala in Credinta Ortodoxa si nu m-am straduit sa cunosc dreapta credinta.
• Am crezut in vise si vedenii, sau m-am condus dupa ele.
• Am acasa carti sectare sau eretice si am fost la adunarile sectarilor, pierzandu-mi sufletul.
• Am fost la ghicitori, descantatori, vrajitori, falsi preoti care deschid cartea.
• Am judecat, clevetit, vorbit de rau, osandit, barfit, de la oamenii de rand pana la clerul bisericesc.
• Am furat, mintit, nedreptatit, injurat, blestemat, parat, am jurat si am pus pe altul sa jure, am dat diavolului.
• Am lucrat in duminici si sarbatori mari.
• Am servit pe altii cu mancare de dulce in zilele de post, ba nu am postit nici eu in intregime cele 4 posturi si miercurile si vinerile.
• Am fost pricina de sminteala altora prin purtarile mele cele necuviincioase.
• Am cartit in necazuri si suparari, am vorbit desertaciuni si vorbe spurcate, am ascultat vorbirile de rau si desertaciunile spuse de altii.
• Nu mi-am facut corect Semnul Crucii sau m-am rusinat sa ma inchin atunci cand am trecut pe langa o sfanta biserica.
• Nu am citit rugaciunile de dimineata si de seara in fiecare zi.
• Am spus glume, bancuri indecente, am stricat cinstea aproapelui.
• Am avut lacomia pantecelui, am avut ura, dusmanie, rautate si am cautat sa ma razbun, am fost fatarnic, viclean, gelos, invidios, zavistnic (mi-a parut rau de binele celor din jur).
• Din stiinta sau nestiinta s-a intamplat ca am bagat vrajba si intriga facandu-ma partas la pacate straine.
• M-am lenevit si trandavit la toata fapta buna si la rugaciune, stand la rugaciune m-am raspandit cu mintea.
• M-am mandrit si m-am laudat, am dat prilej de a pacatui, cautat prilej, am aprobat pacatul altuia, am dat sfaturi gresite.
• Nu am mers regulat la biserica in duminici si sarbatori, sau in biserica fiind am fost neatent, am vorbit, am atras atentia altora.
• Am servit cu bauturi alcoolice pe altii si din cauza mea s-au imbatat si au facut alte pacate, am cumparat si servit cu tigari pe altii.
• Am asuprit, necajit si suparat pe altii, am zis ca sunt prosti, nebuni.
• Am privit imagini imorale la TV, internet si ziare si m-am indulcit privind, am avut ganduri si vise urate si spurcate, pofte trupesti.
• Am divortat de prima sotie si acum traiesc necununat cu alta femeie.
• Am desfranat cu rude apropiate, m-am impreunat cu sotia in timpul sarcinii sau in perioada lunara.
• Am stat de vorba cu mintea cu diavolul desfraului, am avut scurgeri trupesti, am facut pacatul malahiei singur, in 2 sau mai multi, am facut perversiuni sexuale cu barbati si femei (gomorie si sodomie) si intre soti, m-am impreunat trupeste in zilele oprite (in posturi, sarbatori).
• M-am ferit de a aduce toti copiii pe lume, m-am apropiat de cele sfinte sau am mancat sfintenie (aghiasma, anafura) in zilele necuratiei.
• Am desfranat cu femei/ barbati inainte si dupa casatorie de mai multe ori, am divortat de sotie/sot.
• Am facut avorturi, am pierdut sarcina fara voie, am spus altora sa avorteze sau am ajutat.
• Am curvit cu pasari si animale maniind rau pe Dumnezeu.
• Am vorbit, privit, iscodit cu patima, am ras de pacatele altora.
• Nu m-am rugat lui Dumnezeu din tot sufletul, in toata vremea si in tot locul.
• Am hulit cele sfinte, adeseori vorbesc urat, injur si blestem pe semenii mei.
• M-am impartasit cu nevrednicie de Sfintele Taine (nepregatit si fara a savarsi canonul primit de la duhovnic).
• Am batut oameni, animale, insecte, sau am omorat.
• Am cumparat si vandut in duminici si sarbatori, mergand la targuri sau piete in timpul Sfintei Liturghii.
• Am jucat jocuri de noroc, am fumat, m-am drogat.
• Am fost la nunti cu lautari si la diferite petreceri necrestinesti, am jucat si m-am veselit fara masura.
• M-am fardat, vopsit parul, ochii, buzele, unghiile ca sa par mai frumoasa si pentru ca sa atrag barbatii la pacat.
• Am dorit paguba si moartea dusmanilor, am laudat pacatele altora.
• Nu am smerenie, rabdare, dragoste de aproapele si de rugaciune.
• Am inselat pe altii sub diferite forme.
• Ca parinte nu am povatuit suficient in spirit duhovnicesc copiii si nu le-am fost pilda si exemplu.
• Am mai pacatuit cu : crutarea de sine, mila de sine, placerea de sine, iubirea de sine, parerea de sine, laudarosenia, inchipuirea, ingamfarea, pretuirea de sine, nesimtirea.

"Ca acestea toate si altele stiute si nestiute, mai mari decat acestea, am facut, pe care le-am uitat si de care-mi pare rau si ma caiesc, si va rog duhovnicescul meu parinte sa-mi dati iertare de pacate si canon de indreptare pentru ca sa-mi mantuiesc sufletul. Amin!"


Sursa: www.valeriugafencu.ro
www.schituldarvari.ro/[ inapoi ]

Biserica Sfintii Dumitru si Trei Ierarhi Toronto, Canada


© Biserica Sf.Dumitru Canada
Web Design for Business® by Logic Industry